01:07
25 ตุลาคม ‘21, วันจันทร์
Enter
Enter
Enter
6 67
  • 2
  • rating = 67%

การถ่ายภาพขวด

ไปที่ระยะถ่ายภาพที่ผิดปกติซึ่งคุณสามารถถ่ายภาพขวดได้เต็มที่ คุณจะได้รับอาวุธหลากหลายประเภท คุณมีหลายขวดกระสุนจํานวนหนึ่งรวมถึงตัวจับเวลาที่นับเวลา มีเวลาที่จะยิงขวดทั้งหมดในเกมออนไลน์ยิงขวด

เพิ่มความเห็น

เกมที่เกี่ยวข้อง

การค้นหายอดนิยม

«