02:49
31 có thể ‘23, Thứ tư
Enter
Enter
Enter
  • 0
  • rating = not rated

Nhảy và mục tiêu

Bạn phải đá bóng vào khung thành một cách khác thường trong trò chơi trực tuyến Jump and Goal. Bóng sẽ bật ra khỏi các nền tảng khác nhau và cuối cùng lăn vào khung thành. Giúp bóng nảy lên bằng những cú nhấp chuột. Một vài cấp độ đầu tiên sẽ là đơn giản nhất.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«