08:20
28 Tháng Chín ‘21, Thứ ba
Enter
Enter
Enter
  • 0
  • rating = not rated

Dao kinh dị 2

Cuộc chiến chống lại những con quái vật khác nhau không dừng lại. Gần đây, đã có rất nhiều trong số chúng đến nỗi bất kỳ vũ khí nào cũng phải được phóng. Trong trò chơi trực tuyến Knife Horror 2, bạn sẽ ném dao ngay vào đầu những con quái vật khủng khiếp. Cố gắng vào đúng mục tiêu, nếu không những con quái vật sẽ cố gắng khiến bạn sợ hãi rất nhiều.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«