20:33
02 tháng Tám ‘21, Thứ hai
Enter
Enter
Enter
  • 0
  • rating = not rated

Hang động khủng bố

Trong trò chơi trực tuyến The Cave of Terror, một nhân vật nhỏ sẽ ở trong một hầm ngầm đầy những con quái vật khác nhau. Anh ta có thể di chuyển trong không khí bằng cách sử dụng một máy bay phản lực, và cũng có thể bắn vào kẻ thù. Thu thập tiền xu và cẩn thận với những cái bẫy được đặt một cách quỷ nghịp trong suốt hầm trú ẩn.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«