05:16
26 Tháng bảy ‘21, Thứ hai
Enter
Enter
Enter
  • 0
  • rating = not rated

Zumbar.io

Một khi trò chơi của Zuma rất phổ biến. Nó được cài đặt trên máy tính của người dùng. Bây giờ trò chơi huyền thoại này có sẵn cho tất cả mọi người trực tuyến. Giải trí có một số phiên bản. Các trò chơi trực tuyến Zumbar.io là một trong số họ. Loại bỏ bóng bay khỏi trò chơi theo nguyên tắc bắn bong bóng, sử dụng một con ếch ma thuật ở trung tâm của sân chơi.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«