05:26
26 กรกฎาคม ‘21, วันจันทร์
Enter
Enter
Enter

การถ่ายภาพขวด

ไปที่ระยะถ่ายภาพที่ผิดปกติซึ่งคุณสามารถถ่ายภาพขวดได้เต็มที่ คุณจะได้รับอาวุธหลากหลายประเภท คุณมีหลายขวดกระสุนจํานวนหนึ่งรวมถึงตัวจับเวลาที่นับเวลา มีเวลาที่จะยิงขวดทั้งหมดในเกมออนไลน์ยิงขวด

เพิ่มความเห็น

เกมที่เกี่ยวข้อง

การค้นหายอดนิยม

«