02:15
18 ตุลาคม ‘21, วันจันทร์
Enter
Enter
Enter

การป้องกันปราสาท 2D

การปกป้องปราสาทเป็นภารกิจอันสูงส่งที่ต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมาก ปราสาทของคุณจะถูกโจมตีโดยกองทัพทั้งหมดของศัตรูในเกมออนไลน์ Castle Defense 2D แต่คุณมีนักธนูที่ดีที่สามารถทําลายศัตรูได้ คุณเพียงแค่ต้องนํากระบวนการบอกนักสู้ที่จะชี้นําลูกศรคมของพวกเขา

เพิ่มความเห็น

เกมที่เกี่ยวข้อง

การค้นหายอดนิยม

«