18:18
07 กุมภาพันธ์ ‘23, วันอังคาร
Enter
Enter
Enter

โรงงานคริสต์มาส -2

คุณจะช่วยเอลฟ์และซานต้าทําและบรรจุของเล่นสําหรับเด็กในเกมออนไลน์ Christmas Factory-2 ทําตามคําแนะนําของเกมทั้งหมด ดังนั้นคุณต้องนําจดหมายของเด็กไปที่รถพิเศษที่จะให้ของเล่นบางอย่างแก่คุณ นําของเล่นชิ้นนี้ไปให้เอลฟ์แพ็ค ใส่ของขวัญที่เสร็จแล้วในเลื่อน

เพิ่มความเห็น

เกมที่เกี่ยวข้อง

การค้นหายอดนิยม

«