12:12
28 พฤศจิกายน ‘21, วันอาทิตย์
Enter
Enter
Enter

กรอกข้อมูล 3 มิติ

เติมภาพด้วยสีในเกมออนไลน์เติมใน 3D คุณต้องแช่แปรงในสีก่อน (พื้นที่พิเศษที่ด้านล่างของหน้าจอ) จากนั้นขับผ่านสนามเล่นในพื้นที่ภาพสีเทา ค่อยๆ เติมสีให้กับรูปภาพ หากสีบนแปรงจบแล้วให้จุ่มลงในสีอีกครั้งและทาสีต่อไป

เพิ่มความเห็น

เกมที่เกี่ยวข้อง

การค้นหายอดนิยม

«