14:00
18 กันยายน ‘21, วันเสาร์
Enter
Enter
Enter

มากกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ

เปรียบเทียบตัวเลขในเกมออนไลน์ที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นน้อยหรือเท่ากัน นี่เป็นโอกาสที่ดีสําหรับเด็ก ๆ ที่จะเรียนรู้และทําซ้ําตัวเลขเรียนรู้ที่จะเปรียบเทียบพวกเขาและจําสัญญาณที่ใช้ในการเปรียบเทียบตัวเลข กฎนั้นง่ายมาก: เปรียบเทียบตัวเลขสองหมายเลขและเลือกเครื่องหมายที่ถูกต้อง การออกแบบที่เรียบง่ายจะช่วยให้เด็ก ๆ ไม่ต้องฟุ้งซ่านด้วยเรื่องเล็กน้อย

เพิ่มความเห็น

เกมที่เกี่ยวข้อง

การค้นหายอดนิยม

«