14:35
28 มีนาคม ‘23, วันอังคาร
Enter
Enter
Enter

เกมแบบทดสอบคณิตศาสตร์

ค้นหาวิธีการที่ดีที่คุณรู้จักคณิตศาสตร์ในเกมออนไลน์เกมแบบทดสอบคณิตศาสตร์ แต่ละระดับของเกมมีจํานวนหนึ่งของปัญหาทางคณิตศาสตร์ แต่ละงานมีสี่ตัวเลือก งานของคุณคือเลือกคําตอบที่ถูกต้อง โชคดีที่เวลาที่ได้รับในการเลือกคําตอบไม่ได้ จํากัด อยู่ในเกมดังนั้นคุณมีโอกาสที่จะคิดดี

เพิ่มความเห็น

เกมที่เกี่ยวข้อง

การค้นหายอดนิยม

«