12:41
28 พฤศจิกายน ‘21, วันอาทิตย์
Enter
Enter
Enter

จุลินทรีย์

ในเกมออนไลน์จุลินทรีย์คุณจะทําลายจุลินทรีย์ คุณสามารถผลักดันจุลินทรีย์สองตัวเพื่อทําให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ จุลินทรีย์ที่ระเบิดจะปล่อยเปลือกหอยสี่ตัวแต่ละลูกบินไปทางขวาซ้ายลงและขึ้น ดังนั้นคุณสามารถทําลายเชื้อโรคจํานวนมากในสนามเล่นด้วยหนึ่งหรือสองพัด สิ่งสําคัญคือการเลือกการเป่าครั้งแรกอย่างถูกต้อง

เพิ่มความเห็น

เกมที่เกี่ยวข้อง

การค้นหายอดนิยม

«