17:13
16 ตุลาคม ‘21, วันเสาร์
Enter
Enter
Enter

เรื่องแบบทดสอบ - ซอฟต์แวร์

คุณคิดว่าคุณรู้มากเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา? ทดสอบความรู้ของคุณในเกมออนไลน์เรื่องแบบทดสอบ - ซอฟต์แวร์ คําถามทั้งหมดของแบบทดสอบนี้จะเกี่ยวข้องกับโปรแกรมต่าง ๆ ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ คุณจะได้รับคําตอบหลายคําตอบเลือกคําตอบที่ถูกต้องเท่านั้น

เพิ่มความเห็น

เกมที่เกี่ยวข้อง

การค้นหายอดนิยม

«