04:08
27 Tháng bảy ‘21, Thứ ba
Enter
Enter
Enter

911 Bác sĩ xe cứu thương

Bác sĩ là một nghề rất cao quý cho những người không thờ ơ với các vấn đề của người khác. Trong trò chơi trực tuyến 911 Bác sĩ xe cứu thương, bạn sẽ thử mình như một bác sĩ cung cấp sơ cứu cho bệnh nhân bị ảnh hưởng. Bạn sẽ có thể sử dụng các công cụ và thiết bị khác nhau để giảm bớt tình trạng của bệnh nhân.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«