22:43
17 Tháng Mười ‘21, chủ nhật
Enter
Enter
Enter

Đặc vụ Smith

Siêu đặc vụ tuyệt vời này chỉ được cảnh sát mời trong những trường hợp rất nghiêm trọng. Hôm nay anh ấy đang chờ đợi một nhiệm vụ quan trọng để cứu mọi người. Hắn cần lẻn vào tòa nhà mà bọn khủng bố đã chiếm. Tìm những kẻ khủng bố trong số những công dân bình thường và tiêu diệt chúng trong trò chơi trực tuyến Agent Smith.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«