12:16
28 tháng Ba ‘23, Thứ ba
Enter
Enter
Enter

Thử thách Arrow Fest 3d

Trò chơi trực tuyến Arrow Fest Challenge 3d là một thử nghiệm ban đầu, trong đó bạn sẽ điều khiển chuyến bay của mũi tên. Số lượng mũi tên có thể tăng giảm tùy thuộc vào đường bay của mũi tên. Số lượng mũi tên ở cuối khóa học phải đủ để đánh bại tất cả các mục tiêu.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«