05:53
31 có thể ‘23, Thứ tư
Enter
Enter
Enter

Người đàn ông đang cháy2

Lưu một người đang cháy trong trò chơi trực tuyến Burning Man2. Để cứu anh ta khỏi cái chết, chỉ cần chắc chắn rằng anh ta đang ở dưới nước. Nước sẽ dập lửa, và nhân vật sẽ được an toàn trở lại. Có nhiều cấp độ phức tạp khác nhau đang chờ bạn, cũng như tiền thưởng hàng ngày để vào trò chơi.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«