11:44
06 Tháng sáu ‘23, Thứ ba
Enter
Enter
Enter

Candy Match 3

Đồ ngọt ngậm nước đã chờ bạn bắt đầu phân loại chúng trong trò chơi trực tuyến Candy Match 3. Để sắp xếp, đặt ít nhất ba đồ ngọt giống hệt nhau trong một hàng. Một chuỗi như vậy sẽ biến mất và nhường chỗ cho đồ ngọt mới. Và bạn sẽ nhận được những điểm bạn đã kiếm được.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«