11:44
30 Tháng mười một ‘21, Thứ ba
Enter
Enter
Enter

Coronavirus Nghiền nát

Có nhiều cách khác nhau để chống lại coronovirus. Bạn có thể làm quen với một trong số họ trong trò chơi trực tuyến Coronovirus Crash. Để tiêu diệt vi-rút, bạn cần thu thập một số vi-rút giống hệt nhau trong một hàng. Thu thập virus tại chỗ để giải phóng cơ thể khỏi chúng. Để vượt qua cấp độ, cần phải tiêu diệt một số lượng tế bào virus nhất định.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«