01:04
18 Tháng Mười ‘21, Thứ hai
Enter
Enter
Enter

EG Phòng thủ ngoài hành tinh

Hãy ngay lập tức nói rằng nhiệm vụ bảo vệ khỏi người ngoài hành tinh trong trò chơi trực tuyến EG Alien Defense sẽ rất khó khăn. Có rất nhiều người ngoài hành tinh mà bạn phải bắn vào họ mà không dừng lại. Để giết một người ngoài hành tinh, bạn sẽ cần một vài phát súng đẹp. Có thời gian để giết tất cả chúng trước khi chúng tiêu diệt nhân vật của bạn.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«