05:21
28 có thể ‘23, chủ nhật
Enter
Enter
Enter

Mô phỏng tội phạm GTA

Lấy tình hình trên các đường phố của thành phố dưới sự kiểm soát của bạn trong trò chơi trực tuyến GTA Crime Simulator. Bạn có thể vi phạm pháp luật hoàn toàn tự do, nhưng chỉ khi bạn không bị bắt. Bạn có thể tránh được sự trừng phạt xứng đáng và trở thành một người có thẩm quyền trong môi trường tội phạm? Chúng ta hãy tìm hiểu ngay bây giờ trong một trò chơi trực tuyến rất thú vị, và quan trọng nhất, miễn phí.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«