11:22
25 Tháng Chín ‘21, ngày thứ bảy
Enter
Enter
Enter

Hamster Về nhà đi con

Một con chuột đồng nhỏ vô tình kết thúc trên mái nhà của mình. Bây giờ, để trở về nhà, nó cần phải tìm và mở đường an toàn. Giúp chuột đồng tìm đường về nhà trong trò chơi trực tuyến Hamster Go Home. Sử dụng các mục khác nhau để dọn đường, nhưng hãy cẩn thận. Hành động không được hình thành có thể chặn vĩnh viễn con đường đến nhà.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«