08:08
23 tháng Ba ‘23, Thứ năm
Enter
Enter
Enter

Bí mật của trẻ em tìm thấy sự khác biệt

Chánh niệm là một kỹ năng hữu ích có nhu cầu ở trường và tại nơi làm việc. Rèn luyện chánh niệm trong trò chơi trực tuyến Bí mật trẻ em tìm thấy sự khác biệt. Tìm kiếm sự khác biệt giữa các cặp hình ảnh gần như giống hệt nhau và nhấp vào chúng khi bạn tìm thấy chúng.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«