02:33
27 Tháng Chín ‘23, Thứ tư
Enter
Enter
Enter

Trứng Lаy

Gà vuông mời bạn đến một trang trại khác thường trong trò chơi trực tuyến Đẻ trứng. Bạn cần nhấp vào màn hình để giúp chim đẻ trứng vuông, điều này sẽ giúp vượt qua các chướng ngại vật trên đường về nhà. Trò chơi bao gồm nhiều cấp độ ngắn. Mỗi cấp độ mới sẽ khó hơn một chút.?

Trứng Lаy
Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«