02:07
24 Tháng bảy ‘21, ngày thứ bảy
Enter
Enter
Enter

Ngôi nhà ma ám nàng tiên cá

Nàng tiên cá ăn mừng Halloween hôm nay. Họ quyết định trang trí cung điện dưới nước của họ với đồ trang sức theo chủ đề: bí ngô, nến, quái vật đồ chơi. Sau khi bạn trang trí xong căn phòng, hãy cố gắng dọa nàng tiên cá của chúng tôi. Để làm điều này, sử dụng các đối tượng và công cụ khác nhau được mô tả ở bảng dưới cùng trong trò chơi trực tuyến Mermaid Haunted House.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«