00:36
28 tháng Giêng ‘23, ngày thứ bảy
Enter
Enter
Enter

Miner Simulator Diamond Gold Dungeon Crawler

Giúp anh hùng của trò chơi trực tuyến Miner Simulator Diamond Gold Dungeon Crawler sống sót trong một mỏ sâu. Hãy chắc chắn rằng những tảng đá lớn không rơi vào nhân vật của bạn. Anh ta liên tục chạy từ bên này sang bên kia. Nếu bạn nhấp vào, bạn có thể thay đổi hướng chạy của nó.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«