05:34
03 Tháng sáu ‘23, ngày thứ bảy
Enter
Enter
Enter

Picker 3D

Trò chơi trực tuyến Picker 3D cung cấp cho bạn để giải phóng lòng tham của bạn và thu thập càng nhiều vật phẩm càng tốt trên đường đi. Bạn sẽ kiểm soát chuyển động của một nam châm đủ lớn, thu hút và di chuyển mọi thứ trên đường đi của nó. Làm cho nam châm thu hoạch năng suất tối đa.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«