18:13
02 Tháng mười hai ‘21, Thứ năm
Enter
Enter
Enter

Câu chuyện đố vui - Phần mềm

Bạn có nghĩ rằng bạn biết rất nhiều về máy tính và mọi thứ liên quan đến chúng? Kiểm tra kiến thức của bạn trong trò chơi trực tuyến Câu chuyện đố vui - Phần mềm. Tất cả các câu hỏi của bài kiểm tra này sẽ liên quan đến các chương trình khác nhau cần thiết cho hoạt động của máy tính hiện đại. Bạn sẽ được cung cấp một số câu trả lời, chọn câu trả lời chính xác duy nhất.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«