11:05
01 Tháng tư ‘23, ngày thứ bảy
Enter
Enter
Enter

Mô phỏng nông nghiệp máy kéo thực sự: Máy kéo hạng nặng

Hôm nay bạn có thể trở thành một nông dân trong một trang trại ảo. Nhưng không chỉ là một nông dân trồng rau và thu hoạch mùa màng. Bạn sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ bằng cách sử dụng một máy kéo rất thực tế. Đây là ý nghĩa của trò chơi trực tuyến Real Tractor Farming Simulator : Heavy Duty Tractor.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«