23:14
01 tháng 2 ‘23, Thứ tư
Enter
Enter
Enter

Số thông minh

Hãy làm một chút sạc cho bộ não của bạn. Trò chơi trực tuyến Smart Number cung cấp cho bạn một cơ hội tuyệt vời để làm điều đó. Luật chơi rất đơn giản. Nhận được một số càng lớn càng tốt bằng cách hợp nhất các số. Di chuyển các khối có số theo các hướng khác nhau để làm cho chúng hợp nhất. Sân chơi 9 ô sẽ không cho phép bạn chơi quá lâu.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«