12:18
30 Tháng Chín ‘23, ngày thứ bảy
Enter
Enter
Enter

Sắp xếp tất cả

Trò chơi trực tuyến Sort Them All đòi hỏi sự khéo léo của ngón tay bạn. Bạn phải lắp ráp tất cả các khối bằng một thiết bị đặc biệt và đặt chúng vào một bể chứa màu thích hợp. Cố gắng lắp ráp các khối cùng màu. Hành động cẩn thận. Nếu bạn sai, thì trò chơi sẽ nhắc bạn bắt đầu lại.

Sắp xếp tất cả
Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«