20:59
02 Tháng sáu ‘23, Thứ sáu
Enter
Enter
Enter

Squid Game Escapers

Nếu bạn đã xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc, Squid Game Escapers trực tuyến có thể khiến bạn quan tâm. Giúp các nhân vật thoát khỏi nơi giam giữ. Đánh dấu con đường của tù nhân bằng cách sử dụng dòng. Sau đó nhấp vào màn hình tại một thời điểm nhất định để khiến tù nhân tiến về phía trước.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«