13:05
17 Tháng Chín ‘21, Thứ sáu
Enter
Enter
Enter

Chạm và bắt - Niềm vui mùa đông

Giúp sóc bắt các loại hạt rơi từ một cây mùa đông trong trò chơi trực tuyến Touch and Catch - Winter Fun. Cô chạy dưới một cái cây với một chiếc túi đặc biệt và hy vọng rằng các loại hạt sẽ rơi ngay vào đó. Để điều này xảy ra, nhấp vào màn hình đúng lúc. Nếu ít nhất một hạt rơi qua mục tiêu, thì trò chơi sẽ kết thúc.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«