09:40
09 กุมภาพันธ์ ‘23, วันพฤหัสบดี
Enter
Enter
Enter
  • 0
  • rating = not rated

โบลเลอร์

เกมออนไลน์ Boller เป็นอย่างเท่าเทียมกันเหมาะสําหรับเด็กและผู้ใหญ่ ผู้เล่นจะต้องทําลายบล็อกที่มีตัวเลขโดยใช้ลูกบอลสีขาวขนาดเล็ก พยายามเพิ่มจํานวนลูกบอล แต่ละหน่วยต้องการจํานวน Hit ที่แน่นอน ตัวเลขนี้จะถูกระบุด้วยตัวเลข ทําลายบล็อกและอย่าปล่อยให้พวกเขาต่ําเกินไป

เพิ่มความเห็น

เกมที่เกี่ยวข้อง

การค้นหายอดนิยม

«