08:30
01 tháng 2 ‘23, Thứ tư
Enter
Enter
Enter
  • 0
  • rating = not rated

Chấm vội vàng

Rèn luyện tốc độ phản ứng của bạn trong trò chơi trực tuyến Dot Rush. Luật chơi của trò chơi này rất đơn giản. Chấm màu xanh lam chỉ được chạm vào chấm màu xanh lam và chấm đỏ chỉ được chạm vào chấm đỏ. Lật cấu trúc từ hai điểm ở giữa màn hình, nếu cần, để hoàn thành nhiệm vụ.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«