11:01
04 Tháng mười hai ‘21, ngày thứ bảy
Enter
Enter
Enter
33 88
  • 4
  • rating = 88%

Party.io

Nhân vật chính của trò chơi trực Party.io, một người đàn ông màu xanh lá cây mustachioed sẽ ở trung tâm của đấu trường. Anh ta thực sự không thích thực tế là có một người khác gần anh ta. Anh ta cần phải đi thẳng đến người đàn ông này, nắm lấy tay anh ta và đưa anh ta đến rìa đấu trường. Sau đó, theo nhấp chuột của bạn, anh ta sẽ ném người tham gia thứ hai ra ngoài nó. Đối với điều này, anh ta sẽ nhận được điểm trò chơi.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«