12:35
25 กันยายน ‘21, วันเสาร์
Enter
Enter
Enter

เชื่อมต่อฉันโรงงาน

เราทุกคนรู้ว่าในระหว่างการก่อสร้างอาคารสิ่งสําคัญคือไม่ใช่กําแพง แต่ได้รับการออกแบบและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ในเกมออนไลน์เชื่อมต่อฉันโรงงานคุณจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับด้านนี้ มีช่องสี่เหลี่ยมหลายช่องอยู่ตรงหน้าคุณซึ่งแต่ละช่องมีตัวเชื่อมต่อพิเศษ คุณต้องเชื่อมต่อช่องสี่เหลี่ยมทั้งหมดซึ่งกันและกันบนสนามเพื่อให้ไม่มีตัวเชื่อมต่อยังคงว่าง

เพิ่มความเห็น

เกมที่เกี่ยวข้อง

การค้นหายอดนิยม

«