10:45
21 เมษายน ‘24, วันอาทิตย์
Enter
Enter
Enter

การรักษาหู

คุณเคยคิดว่าอาชีพเป็นหมอหรือไม่? ไม่สําคัญว่าคําตอบสําหรับคําถามนี้จะเป็นอย่างไร หากคุณมีความสนใจในเกมออนไลน์ Ear Treatment แล้วหัวข้อทางการแพทย์จะดึงดูดคุณอย่างน้อยเล็กน้อย วันนี้คุณจะกลายเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการรักษาหู เกมได้เตรียมเครื่องมือและวัสดุที่จําเป็นสําหรับการรับผู้ป่วยรายแรกแล้ว

การรักษาหู
เพิ่มความเห็น

เกมที่เกี่ยวข้อง

การค้นหายอดนิยม

«