09:25
28 พฤศจิกายน ‘21, วันอาทิตย์
Enter
Enter
Enter

ลูกบอลไฟ

ด้านหน้ามีหอคอยสูงประกอบด้วยชั้นหลายสี ทําลายชั้นโดยชั้นจนกว่ามันจะหายไปอย่างสมบูรณ์ในเกมออนไลน์ลูกไฟ คุณสามารถปล่อยลูกบอลไปยังหอคอยและแน่นอนพวกเขาจะตีเป้าหมาย เว้นแต่พวกเขาจะพบกับอุปสรรคในทาง อุปสรรคหลายอย่างตั้งอยู่ที่ฐานของหอคอย พวกเขาหมุนรอบแกนของพวกเขาและสามารถหยุดคุณจากการเข้าไปในเป้าหมาย

เพิ่มความเห็น

เกมที่เกี่ยวข้อง

การค้นหายอดนิยม

«