11:45
30 พฤศจิกายน ‘21, วันอังคาร
Enter
Enter
Enter

การจราจรติดขัด FZ

ควบคุมการจราจรที่สี่แยกไม่ว่างในเกมออนไลน์การจราจร FZ คุณต้องทําเช่นนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดและเกิดปัญหาที่ทางแยกขนาดใหญ่ในตัวเมือง เมื่อต้องการทําเช่นนี้ให้คิดผ่านการขนส่งโลจิสติกส์เริ่มต้นและหยุดรถยนต์หากจําเป็น จํานวนรถยนต์จะเพิ่มขึ้น พยายามควบคุมสถานการณ์ให้ดี

เพิ่มความเห็น

เกมที่เกี่ยวข้อง

การค้นหายอดนิยม

«