02:31
24 มิถุนายน ‘24, วันจันทร์
Enter
Enter
Enter

ปริมาณเลเซอร์เกินพิกัด

ยอมรับความท้าทายในเกมออนไลน์ Laser Overload Dose และทดสอบความสามารถทางตรรกะของคุณ จัดตําแหน่งแผ่นกั้นเพื่อสะท้อนลําแสงเลเซอร์ไปในทิศทางที่ต้องการ นี่เป็นปริศนาที่น่าสนใจที่ต้องใช้การคิดเชิงกลยุทธ์และการจัดเรียงวัตถุที่แม่นยํา แก้ไขทุกระดับและเคลียร์เส้นทางสําหรับเลเซอร์ไปยังเป้าหมาย

ปริมาณเลเซอร์เกินพิกัด
เพิ่มความเห็น

เกมที่เกี่ยวข้อง

การค้นหายอดนิยม

«