04:51
03 ธันวาคม ‘23, วันอาทิตย์
Enter
Enter
Enter

โฉมศูนย์การค้า

เจ้าของศูนย์การค้ามีการเปลี่ยนแปลง เจ้าของใหม่ต้องการเปลี่ยนการตกแต่งภายในของห้องอย่างสมบูรณ์รวมถึงทําความสะอาดทุกอย่าง เขาจ้างนักออกแบบสาวที่ขอคําแนะนําจากคุณ ไปที่สถานที่ของร้านค้าและดูว่าสามารถทําอะไรเพื่อเปลี่ยนพวกเขาในเกมออนไลน์ห้างสรรพสินค้าโฉม

โฉมศูนย์การค้า
เพิ่มความเห็น

เกมที่เกี่ยวข้อง

การค้นหายอดนิยม

«