16:05
13 Tháng bảy ‘24, ngày thứ bảy
Enter
Enter
Enter

Dấu gạch ngang vuông

Nếu bạn thích các trò chơi năng động với các quy tắc đơn giản, hãy chọn trò chơi trực tuyến Square Dash. Tại đây bạn sẽ di chuyển hình vuông từ một bên của xà ngang sang bên kia để tránh phải đối mặt với những chiếc gai nhọn. Cố gắng nhấp vào màn hình kịp thời để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Dấu gạch ngang vuông
Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«