13:10
31 tháng Ba ‘23, Thứ sáu
Enter
Enter
Enter

Mũi tên Festttt

Trò chơi trực tuyến Arrow Festttt cung cấp cho bạn một thử thách ban đầu ở mọi cấp độ của trò chơi. Bạn phải tăng số lượng mũi tên bay theo một hướng nhất định. Giúp điều chỉnh đường bay của các mũi tên sao cho số lượng của chúng tăng lên chứ không giảm.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«