17:51
01 Tháng tư ‘23, ngày thứ bảy
Enter
Enter
Enter

Xe sa mạc

Trong các trò chơi trực tuyến Desert xe bạn sẽ lái một chiếc xe qua sa mạc. Nó không vô hồn chút nào và đầy những trở ngại khác nhau. Bạn chỉ có ba mạng sống để vượt qua thành công một con đường như vậy. Con đường sẽ rất dài. Do đó, hãy cố gắng không lãng phí cuộc sống của bạn vô ích: bắn nếu bạn gặp nguy hiểm trên đường đi.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«