11:21
01 Tháng tư ‘23, ngày thứ bảy
Enter
Enter
Enter

Nhà để xe Apocalypse

Trong tương lai xa, ngày tận thế zombie đã đến. Bạn đã cố gắng trốn trong nhà để xe, nhưng bạn sẽ không tồn tại lâu trong đó. Bạn cần sửa chữa chiếc xe của mình càng sớm càng tốt để cố gắng vượt qua đám đông zombie. Đồng thời, đảm bảo rằng zombie không bị phá vỡ bên trong. Đối với cực đoan, bạn có một khẩu súng trong trò chơi trực tuyến Garage Apocalypse.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«