10:05
30 Tháng mười một ‘21, Thứ ba
Enter
Enter
Enter

Anh hùng linker

Cách ban đầu của quái vật chiến đấu cung cấp cho bạn một trò chơi trực tuyến Linker Hero. Để nhân vật của bạn tấn công hoặc ngược lại, sử dụng bảo vệ tác động, bạn cần tìm cùng một đối tượng trên sân và kết nối chúng với một dòng. Do đó, bạn sẽ đánh bại kẻ thù không chỉ bằng vũ lực, mà còn bởi sự uyên bác của bạn.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«