14:39
02 Tháng tư ‘23, chủ nhật
Enter
Enter
Enter

Trứng đẻ Minecraft

Trò chơi trực tuyến Minecraft Lay Egg có cốt truyện khá nguyên bản. Một khối vuông dưới dạng ký tự Minecraft phổ biến nhất phải vượt qua một chướng ngại vật dưới dạng các khối có kích thước khác nhau. Nếu bạn nhấp vào màn hình, một khối mới (trứng) sẽ xuất hiện dưới nhân vật, điều này sẽ giúp anh ta vượt qua chướng ngại vật.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«