13:23
30 Tháng mười một ‘23, Thứ năm
Enter
Enter
Enter

Loại bỏ kỳ lạ

Bạn sẽ cần phải tìm thêm một hình ảnh trong số năm hình ảnh trong trò chơi trực tuyến Odd Elimination. Kiểm tra cẩn thận hình ảnh và xác định sự khác biệt để chứng minh kỹ năng của bạn trong việc phát hiện sự khác biệt. Mỗi cấp độ cung cấp những thách thức mới cho trực giác của bạn.

Loại bỏ kỳ lạ
Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«