16:27
25 có thể ‘24, ngày thứ bảy
Enter
Enter
Enter

Ninja ống

Chúng tôi mời bạn chơi trò chơi trực tuyến Pipe Ninja. Bạn cần phải làm sạch đường ống bằng một chiếc nhẫn đặc biệt. Khi bạn nhấp vào màn hình, vòng thu hẹp và loại bỏ các vật thể không cần thiết khỏi bề mặt đường ống. Bạn phải thu hẹp và mở vòng kịp thời để xử lý thành công các đường ống khác nhau.

Ninja ống
Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«